Contact Us
   
  Add:501, NO.178 GuangAnMenWai Street, Xicheng District, Beijing, China 
   
  Tel:+86 10 63396908 +86 10 63397758
   
  Fax:+86 10 63312011
   
  http://www.cmecipc.com
   
  E-mail:marketing@cmipc.cn